13 marca 2023

Staże studenckie

13 marca 2023 | Karolina Dziubata

Drogie Studentki i Drodzy Studenci,

zapraszam do zapoznania się z atrakcyjną ofertą stażu zaproponowaną przez UAM, w ramach projektu „UNIWERSYTET JUTRA”. Chętnych proszę o zgłaszanie się do koordynatora prof. UAM dr hab. Zbigniewa Szmyta, do 20 marca 2023.  Udział w stażu będzie równoznaczny z rozliczeniem praktyk zawodowych (szczegóły wyjaśni koordynatorka: agach@amu.edu.pl).

Katarzyna Marciniak