KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO

Zakończyły się obrady 97. Walnego Zgromadzenia Delegatów w Bytomiu, któremu towarzyszyła ogólnopolska konferencja naukowa „Kultura tradycyjna jako doświadczenie i wyzwanie badawcze”. Referaty wygłosiły nasze pracowniczki oraz doktorantka i studentka: dr hab. Agata Stanisz, Antropocen na wsi – kultura społeczności wiejskich w perspektywie antropologii środowiskowe dr hab. Anna Weronika Brzezińska, prof. UAM, Kultura tradycyjna w wielkim…

Prof. UAM dr hab. Aleksandra Lis-Plesińska i dr Hannah Wadle laureatkami Intergenerational Justice Prizes 2022

Prof. UAM dr hab. Aleksandra Lis-Plesińska i dr Hannah Wadle zdobyły jedną z nagród Intergenerational Justice Prizes 2022 za tekst pt. „From a Hegemony of Risk to Pedagogies of Uncertainty: An Anthropological Proposition”. Poniżej szczegóły. https://www.if.org.uk/2022/09/13/announcing-the-winners-intergenerational-justice-prize-2022/ Gratulujemy!

Job Announcements in MPI for Social Anthropology in Halle

We encourage you to read the job offers at The Max Planck Institute for Social Anthropology in Halle. Zachęcamy do zapoznania się z ofertami pracy w The Max Planck Institute for Social Anthropology w Halle. Postdoctoral Researcher:https://recruitingapp-5034.de.umantis.com/Vacancies/447/Description/2 PhD positions:https://recruitingapp-5034.de.umantis.com/Vacancies/449/Description/2 Dissertation Writing-up Fellowships:https://recruitingapp-5034.de.umantis.com/Vacancies/448/Description/2