Program stypendialny NCN dla osób z Ukrainy nieposiadających stopnia doktora

NCN ogłosiło specjalny program stypendialny: DLA STUDENTÓW I NAUKOWCÓW Z UKRAINY NIEPOSIADAJĄCYCH STOPNIA DOKTORA Osoba przystępująca do programu musi spełniać następujące wymagania: nie posiada stopnia doktora lub uprawnień równorzędnych (w ukraińskim systemie Candidate of Science) na dzień zakończenia naboru wniosków oraz w wyniku wojny opuścił Ukrainę 24 lutego (lub później) albo zamierza opuścić Ukrainę; a…