29 lipca 2022

Ocena A+ dla nauk o kulturze i religii

29 lipca 2022 | Karolina Dziubata

Długo czekaliśmy, ale warto było. W ramach ewaluacji 2017-2021 dyscyplina nauki o kulturze i religii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza otrzymała kategorię A+. Najwyższą!