Study@research – nasze laureatki 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 rozstrzygnięte zostały IV i V edycja konkursu Study@research, przeznaczonego dla osób studiujących na UAM na I roku studiów drugiego stopnia lub IV roku jednolitych magisterskich. Do konkursu zgłoszone zostały wnioski reprezentujące nauki biologiczne, chemiczne, fizyczne, historię, literaturoznawstwo, językoznawstwo, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o kulturze  i religii, nauki o sztuce,…

Szkoła Letnia BESTStudentCAMP 2022

Drogie Studentki! Drodzy Studenci! Został ogłoszony nowy konkurs Szkoła Letnia BESTStudentCAMP 2022! Do udziału w konkursie uprawnieni są studenci UAM pierwszego lub drugiego roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy byli laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, uzyskali najlepsze wyniki z matury na poziomie rozszerzonym (95% lub więcej) lub najlepsze wyniki z matury…