16 maja 2022

Szkoła Letnia BESTStudentCAMP 2022

16 maja 2022 | Karolina Dziubata

Drogie Studentki! Drodzy Studenci!

Został ogłoszony nowy konkurs Szkoła Letnia BESTStudentCAMP 2022!

Do udziału w konkursie uprawnieni są studenci UAM pierwszego lub drugiego roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy byli laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, uzyskali najlepsze wyniki z matury na poziomie rozszerzonym (95% lub więcej) lub najlepsze wyniki z matury zagranicznej (95% lub więcej po przeliczeniu na polską maturę).

W konkursie mogą brać udział uczestnicy poprzednich edycji konkursów BESTStudentGRANT (konkurs 010; konkurs 019, konkurs 032) oraz I edycji konkursu ADVANCEDBestStudentGRANT (konkurs 033).

Szkoła Letnia BESTStudentCAMP ma charakter wyjazdowy i odbywać się będzie w jednym z ośrodków wypoczynkowo-szkoleniowych UAM w terminie 27 września-1 października 2022 r.

W programie przewidziano mnóstwo ciekawych zajęć niezbędnych dla młodych badaczy. Uczestnicy Szkoły Letniej mogą spodziewać się także bogatego programu kulturalno-rekreacyjnego.

Komisja Konkursowa dokona wyboru uczestników na podstawie listu motywacyjnego spośród kandydatów, którzy dotąd nie brali udziału w Szkole Letniej BESTStudentCAMP.

Udział w BESTStudentCAMP 2022 jest dla uczestników BEZPŁATNY!

Wniosek konkursowy należy złożyć przez stronę https://idub.amu.edu.pl konkurs nr 062.

Harmonogram konkursu BESTStudentCAMP: 

Termin ogłoszenia naboru wniosków: 25 kwietnia 2022 r. 

Termin składania wniosków: 25 maja 2022 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 25 czerwca 2022 r.

Termin organizacji Szkoły Letniej: 27.09-01.10.2022 r.

Wszystkie szczegółowe informacje wraz z regulaminem znajdziecie pod linkiem:

https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/studenci/szkola-letnia-beststudentcamp-2022-nabor-zgloszen-rozpoczety Informacja o konkursie dostępna jest również na stronie internetowej Projektu  oraz w Intranecie na stronie ID-UB w zakładce „Konkursy”.