16 maja 2022

Study@research – nasze laureatki 2021/2022

16 maja 2022 | Karolina Dziubata

W roku akademickim 2021/2022 rozstrzygnięte zostały IV i V edycja konkursu Study@research, przeznaczonego dla osób studiujących na UAM na I roku studiów drugiego stopnia lub IV roku jednolitych magisterskich.

Do konkursu zgłoszone zostały wnioski reprezentujące nauki biologiczne, chemiczne, fizyczne, historię, literaturoznawstwo, językoznawstwo, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o kulturze  i religii, nauki o sztuce, nauki o Ziemi i środowisku, nauki prawne, sztuki muzyczne  i psychologię.

Laureatki i laureaci otrzymają dofinansowanie w wysokości do 5 tysięcy złotych dla projektów indywidualnych oraz do 10 tysięcy złotych dla projektów zespołowych. Granty pozwalają na sfinansowanie m. in. zakupu pomocy naukowych, udziału w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach naukowych, kosztów publikacji artykułu, a także przewidują wynagrodzenia za włożony wysiłek badawczy.

Laureatki i laureaci IV i V edycji konkursu Study@research:

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Instytut Antropologii i Etnologii:

  • Grzesiak Hanna (opiekunka naukowa: prof. UAM dr hab. Anna Weronika Brzezińska)
  • Małecka Urszula (opiekunka naukowa: prof. UAM dr hab. Aleksandra Lis-Plesińska)
  • Paulina Chmielecka (Coś więcej, niż stosunek… Antropologiczne studium sponsoringu seksualnego w Polsce, opiekunka naukowa: prof. UAM dr hab. Agnieszka Chwieduk)
  • Aleksandra Krzyżaniak (Gender expression i performatywność płci społeczno-kulturowej w polityce lokalnej na przykładzie poznańskiego samorządu, opiekunka naukowa: prof. UAM dr hab. Agata Stanisz)
  • Zuzanna Majerowicz (Postrzeganie tradycyjnego stroju chazackiego przez członków zespołów regionalnych na terenie mikroregionu etnograficznego Chazy w południowej Wielkopolsce, opiekunka naukowa: prof. UAM dr hab. Anna Weronika Brzezińska)

Opisy projektów znajdują się na naszym instagramie.