Żywa biblioteka z osobami pomagającymi na granicy

„Żywymi książkami” w naszej bibliotece będą osoby działające w grupach interwencyjnych i edukacyjnych na granicy polsko-białoruskiej w związku z panującym tam kryzysem humanitarnym – studenci/tki, doktoranci/tki i pracownicy/czki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz mieszkańcy/ki strefy przygranicznej.  Wydarzenie na FB Jeśli chcesz porozmawiać w cztery oczy o ich doświadczeniach, dowiedzieć się z pierwszej ręki, jak wygląda…

Dydaktyka performatywna dla humanistów. Kwestia przypadków – nowa książka Agnieszki Chwieduk i Izabeli Skórzyńskiej

„W książce przyjęłyśmy podejście performatywne, z kluczowym dlań rozumieniem dydaktyki jako refleksyjnej praktyki w działaniu. Wiąże się ono z koncepcją indywidualnego podmiotu pozostającego w relacji do systemu i struktury, celnie wyłożoną przez Margaret Archer […] To zatem w performansie upatrujemy siły zdolnej przekształcać nasze doświadczenia dydaktyczne w autentyczne doświadczenie wiedzy, możliwe jedynie w drodze rozwiązywania…