14 marca 2022

Wyjazd na warsztaty projakościowe do Kętrzyna (Antropolog – ekspert wolontariatu. Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych w sytuacji kontaktu międzykulturowego)

14 marca 2022 | Karolina Dziubata

Informujemy, że w dniach 20-25 marca 2022 będziemy nieobecni w IAiE. Prosimy o usprawiedliwienie nieobecności niżej wymienionych osób na zajęciach dydaktycznych we wskazanym terminie:

  1. Maurycy Greczko
  2. Sara Jagoda
  3. Witold Krzemiński
  4. Oliwia Nowicka
  5. Margareta Ohnsorge
  6. Amal Paterczyk
  7. Marta Wężykowska
  8. Franciszek Witkowski

Prowadzący warsztaty: Agnieszka Chwieduk i Jacek Schmidt