12 maja 2022

Pioneering Masterclass in UX Research

12 maja 2022 | Karolina Dziubata

Increasingly, qualitative researchers, especially those with experience in designing a research project, conducting ethnography and in-depth interviewing are in demand of the industry. One of of the most rapidly growing markets is the domain of User Experience Research, short UX. As part of our M.A. Ethnology and thanks to the support of Uniwersytet Jutra, we invited a UX expert from the industry for a two day Masterclass on User Experience Research. Our lecturer was Anna Kuszkowska, Senior UX Researcher, who after her ethnology studies in Warsaw, works in her main job at Demant, a hearing aid developer. The first part of the Masterclass took place on Monday, 25.04.2022, the second on Friday, 06.05.2022. Anna Kuszkowska gave us a detailed and interactive introduction into the processes of conducting UX research. We learned about working sequences, such as the flows of discovering, defining, developing, designing; about designing user personas to imagine and research their needs and difficulties; or also about the steps of auditing an existing product, such as a website or a service. The object of our exercises was the website of our institute. So with some luck we will be able to apply some of the newly acquired knowledge and skills to improve the user experience of the IAIE website in the near future. The training in UX will also give students the possibility to access a growing job market and have a real change to find meaningful and well-paid employment in the industry that matches their actual qualifications. The classes were part of „Warsztaty w Instytucjach” (course leader: dr Hannah Wadle) and open to second year MA students of Ethnology, some remaining places were given to PhD students and MA students of CREOLE. We thank Anna Kuszkowska and hope to continue our collaboration shortly.

Masterclass z zakresu badań UX

Coraz częściej w branży poszukiwani są badacze jakościowi, zwłaszcza ci, którzy mają doświadczenie w projektowaniu projektu badawczego, prowadzeniu etnografii i wywiadów pogłębionych. Jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków jest dziedzina User Experience Research, w skrócie UX. W ramach naszych studiów magisterskich z etnologii i dzięki wsparciu Uniwersytetu Jutra zaprosiliśmy eksperta UX z branży na dwudniowy Masterclass on User Experience Research. Naszą wykładowczynią była Anna Kuszkowska, Senior UX Researcher, która po studiach etnologii w Warszawie, na co dzień pracuje w firmie Demant, zajmującej się tworzeniem urządzeń wspomagających słyszenie. Pierwsza część Masterclass odbyła się w poniedziałek, 25.04.2022 r., druga w piątek, 6.05.2022 r.. Anna Kuszkowska przedstawiła nam szczegółowe i interaktywne wprowadzenie do procesu prowadzenia badań UX. Poznaliśmy sekwencje robocze, takie jak: odkrywanie, definiowanie, rozwijanie, projektowanie; projektowanie person użytkownika, aby wyobrazić sobie i zbadać jego potrzeby i trudności; a także etapy audytu istniejącego produktu, takiego jak strona internetowa czy usługa. Obiektem naszych ćwiczeń była strona internetowa naszego instytutu. Tak więc przy odrobinie szczęścia będziemy mogli zastosować część nowo zdobytej wiedzy i umiejętności, aby w niedalekiej przyszłości poprawić wrażenia użytkowników strony internetowej IAIE. Szkolenie w zakresie UX da również student/kom możliwość dostępu do rozwijającego się rynku pracy i realną szansę na znalezienie sensownej i dobrze płatnej pracy w branży odpowiadającej ich rzeczywistym kwalifikacjom. Zajęcia w ramach „Warsztaty w Instytucjach” (prowadz.: dr Hannah Wadle) były otwarte dla studentów drugiego roku studiów magisterskich z etnologii, pozostałe miejsca były przeznaczone dla doktorantów i studentów studiów magisterskich CREOLE. Dziękujemy Ekspertce od UX-u Pani Annie Kuszkowskiej za inspirujące zajęcia i mamy nadzieję, że wkrótce będziemy kontynuować naszą współpracę.