1 lipca 2019

Antropolog we mgle – film naszych studentek

1 lipca 2019 | Agata Stanisz

Filmowa realizacja studentek Urszuli Małeckiej oraz Zuzanny Nalepy, która powstała w trakcie wyjazdu terenowego studentów I roku I stopnia w ramach obowiązkowego przedmiotu „Badania terenowe I”. Pierwsze miniprojekty etnograficzne/antropologiczne studenci zrealizowali w Kudowie-Zdrój w dniach 5 – 14 maja 2019 r. Tegoroczny wyjazd koordynowali dr Łukasz Kaczmarek, dr hab. Agata Stanisz oraz dr Mariusz Filip.