13 maja 2019

Seminarium: Ekologie Zagłady. Przypadek Chełmna nad Nerem (Kulmhof am Nehr) dr Mikołaj Smykowski

13 maja 2019 | Karolina Dziubata

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej uprzejmie zaprasza na seminarium pt. Ekologie Zagłady. Przypadek Chełmna nad Nerem (Kulmhof am Nehr), które poprowadzi dr Mikołaj Smykowski w dniu 14 maja (wtorek) o godz. 16:00. Seminarium odbędzie się w sali 2.122 (im. J. Burszty) na Wydziale Historycznym UAM.

Teksty do pobrania: http://bit.ly/sem1405

—————————

dr Mikołaj Smykowski

Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz seminarium doktorskiego Global Education Outreach Project Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Autor dysertacji „Ekologie Zagłady”, w której porusza problem kwestii środowiskowych w kontekście Zagłady (przypadek Byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem). Autor artykułów publikowanych w „Tekstach Drugich”, Kontekstach”, „Kulturze Współczesnej”. Stypendysta Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, członek interdyscyplinarnego zespołu badawczego Mediated Environments (Humanity Art Technology Research Center, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu).

ABSTRAKT:

Celem spotkania jest przybliżenie znaczenia nowych perspektyw teoretycznych i metodologicznych w badaniach nad Zagładą – zwrotu forensycznego oraz będącego jego konsekwencją poszukiwania nie-ludzkich świadectw Zagłady w środowisku przyrodniczym. Ekologiczne aspekty Zagłady (takie jak: rola topografii w lokalizacji obozów, a także instrumentalizacja roślinności w procesie eksterminacji i kamuflowanie za jej pomocą grobów masowych) choć są obecne w dotychczasowych badaniach z zakresu Holocaust studies, dopiero od niedawna fundują w ich ramach odrębną subdyscyplinę (środowiskowa historia Zagłady). W swoim wystąpieniu – opartym na pogłębionym studium przypadku terenów Byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem (Kulmhof am Nehr) – postaram się wskazać, jakie korzyści mogą wyniknąć z aplikacji narzędzi badawczych z zakresu archeologii sądowej, bioarcheologii, botaniki sądowej, a także szeroko pojętych studiów nad roślinnością (fizjologia roślin, fitoantropologia) w obręb humanistycznej refleksji o pośmiertnym losie ludzkich szczątków i ich przyrodniczym otoczeniu.