16 stycznia 2022

Seminarium 18.01.2022: Fitoantropologia

16 stycznia 2022 | Karolina Dziubata

Zapraszamy na kolejne Seminarium Naukowe Instytutu Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu.

Dla osób pracujących i studiujących na IAiE – stacjonarnie w Instytucie w sali im. J. Burszty.

Dla zainteresowanych – MS Teams, link do spotkania: https://tinyurl.com/pe5d2rch

18.01.2022

Mikołaj Smykowski

Fitoantropologia

W swoim wystąpieniu chciałbym zaproponować reorientację dotychczasowych sposobów namysłu nad związkami człowieka z jego otoczeniem roślinnym. W tradycyjnych ujęciach (etnobotanika) rośliny traktowane są w sposób instrumentalny, jako zasoby i narzędzia adaptacji człowieka do środowiska. Perspektywa fitoantropologiczna proponuje zmianę optyki i obserwację tego, w jaki sposób rośliny dostosowują się do życia w przestrzeniach zdominowanych przez człowieka, stopniowo acz konsekwentnie je odzyskując. Wstępne fitoetnograficzne rozpoznania sproblematyzuję w kontekście dyskusji toczących się wokół takich zagadnień jak antropopresja, zanik bioróżnorodności i erozja dziedzictwa.

___

Seminaria naukowe IAiE UAM stanowią forum otwartej dyskusji akademickiej na temat najnowszych publikacji przygotowywanych przez pracowników i doktorantów Instytutu oraz realizowanych przez nich badań i projektów. W ramach seminariów odbywają się także wykłady gościnne będące okazją do wymiany poglądów z badaczami z kraju i zagranicy reprezentującymi różne ośrodki oraz dyscypliny naukowe, którym bliskie jest podejście antropologiczne, kładące nacisk na analizowanie zjawisk kulturowych w powiązaniu z towarzyszącymi im procesami i relacjami społecznymi.

Seminaria mają charakter otwarty, ich adresatami są wszyscy zainteresowani, w tym zwłaszcza pracownicy, doktoranci i studenci IAiE. Celem spotkań jest inspirowanie aktywnego życia naukowego, integracja środowiska oraz popularyzacja antropologii społeczno-kulturowej.

Serdecznie zapraszamy!