2 czerwca 2021

Seminarium 08.06.2021: Czy chłop był kobietą? Pańszczyzna, patriarchat i ludowa historia Polski

2 czerwca 2021 | Karolina Dziubata

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Instytutowe Seminaria Antropologiczne organizowane przez Instytut Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu. Spotykamy się we wtorki na platformie MS Teams.

link do spotkania: https://tinyurl.com/4mwcy2rz

08.06.2021

Kacper Pobłocki

Czy chłop był kobietą? Pańszczyzna, patriarchat i ludowa historia Polski

LINK DO NOWEJ KSIĄŻKI: https://czarne.com.pl/katalog/ksiazki/chamstwo

Kacper Pobłocki uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w okresie, kiedy pracował w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, doktorat z socjologii i antropologii społecznej na Central European University w Budapeszcie. Jest też absolwentem University College Utrecht w Holandii oraz był stypendystą kierowanego przez prof. Davida Harveya The Center for Place, Culture and Politics przy City University of New York. Jego praca doktorska pt. The Cunning of Class: Urbanization of Inequality in Post-War Poland została w 2011 r. wyróżniona Nagrodą Prezesa Rady Ministrów. Publikował m.in. w Critique of Anthropology czy Polish Sociological Review. Prowadził badania w Łodzi, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Detroit, Teheranie i Tokio. W latach 2009-2014 wspomagał powstawanie i rozwój ruchów miejskich w Polsce, m.in. jako koordynator merytoryczny pierwszego Kongresu Ruchów Miejskich. Współautor książki Anty-bezradnik przestrzenny: prawo do miasta w działaniu (Res Publica Nowa 2013, nagroda im. Jerzego Regulskiego) oraz autor książek Kapitalizm. Historia Krótkiego trwania, która została uznana przez kapitułę konkursu Economicus za ekonomiczną książkę roku i Chamstwo (Wydawnictwo Czarne 2021).

FACEBOOK

Seminaria naukowe IAiE UAM stanowią forum otwartej dyskusji akademickiej na temat najnowszych publikacji przygotowywanych przez pracowników i doktorantów Instytutu oraz realizowanych przez nich badań i projektów. W ramach seminariów odbywają się także wykłady gościnne będące okazją do wymiany poglądów z badaczami z kraju i zagranicy reprezentującymi różne ośrodki oraz dyscypliny naukowe, którym bliskie jest podejście antropologiczne, kładące nacisk na analizowanie zjawisk kulturowych w powiązaniu z towarzyszącymi im procesami i relacjami społecznymi.

Seminaria mają charakter otwarty, ich adresatami są wszyscy zainteresowani, w tym zwłaszcza pracownicy, doktoranci i studenci IAiE. Celem spotkań jest inspirowanie aktywnego życia naukowego, integracja środowiska oraz popularyzacja antropologii społeczno-kulturowej.

Serdecznie zapraszamy!