20 marca 2019

Prof. Buchowski oraz prof. Kuligowski w zespołach doradczych MNiSW

20 marca 2019 | Agata Stanisz

Prof. Michał Buchowski oraz prof. Waldemar Kuligowski zostali powołani przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Zespołu doradczego ds. wykazów czasopism naukowych [link]. Dodatkowo prof. Michał Buchowski został członkiem Zespołu doradczego do spraw związanych z udziałem we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu [link].