27 maja 2019

Prof. Buchowski członkiem Rady Doskonałości Naukowej

27 maja 2019 | Agata Stanisz

Z radością informujemy, że prof. Michał Buchowski został wybrany do rady Doskonałości Naukowej, w której reprezentować będzie dyscyplinę „nauki o kulturze i religii”. Gratulujemy!!!
Pozostałymi jej przedstawicielami zostali prof. Ryszard Nycz (teoretyk i historyk literatury i kultury, UJ) oraz dr hab. Tomasz Rakowski (antropolog, UW).