2 stycznia 2020

Nowa nazwa Instytutu i nowe Zakłady

2 stycznia 2020 | Anna Weronika Brzezińska

Na podstawie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa zmianie ulega nazwa naszego Instytutu oraz nazwy Zakładów.

Od 1 stycznia 2020 roku jesteśmy Instytutem Antropologii i Etnologii, w ramach którego funkcjonują cztery Zakłady:

Zakład Etnologii – kierownik Prof. UAM dr hab. Jacek Schmidt

Zakład Antropologii Kulturowej – kierownik Prof. dr hab. Waldemar Kuligowski

Zakład Antropologii Społecznej – kierowniczka Prof. UAM dra hab. Natalia Bloch

Zakład Teorii i Metodologii Antropologii – kierownik Prof. UAM dr hab. Wojciech Dohnal