17 lipca 2023

Nagroda im. Bronisława Malinowskiego – przedłużenie terminu zgłoszeń

17 lipca 2023 | Karolina Dziubata

Termin zgłoszeń książek do 3. edycji Nagrody im. Bronisława Malinowskiego został przedłużony do 15 września 2023 r.

Egemplarz publikacji książkowej oraz oryginały dokumentów wymaganych w Regulaminie należy dostarczyć do Przewodniczącej Kapituły, prof. dr hab. Magdaleny Zowczak, na adres: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, ul. Żurawia 4, 00-503 Warszawa, z dopiskiem „Nagroda im. Bronisława Malinowskiego”.

W celu usprawnienia prac Kapituły prosimy Autorki i Autorów o przekazanie także wersji elektronicznej książki (PDF) wraz ze skanami podpisanych dokumentów wymaganych w Regulaminie do Sekretarza Kapituły, prof. UAM dr hab. Agnieszki Chwieduk, na adres: agach@amu.edu.pl

Ważne dokumenty: