16 grudnia 2018

Stanowisko IEiAK UAM w Poznaniu w sprawie propozycji współczynnika kosztochłonności

16 grudnia 2018 | Agata Stanisz

Stanowisko
Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w sprawie propozycji współczynnika kosztochłonności dla
nowoutworzonej dyscypliny „nauki o kulturze i religii”

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec przydzielenia naszej dyscyplinie – tj. etnologii i antropologii społeczno-kulturowej – współczynnika kosztochłonności – „1”, zarówno w zakresie kształcenia studentów tego kierunku, jak i w odniesieniu do prowadzenia badań. Uzasadnienie naszego sprzeciwu jest następujące. Etnologia/antropologia społeczno-kulturowa w arbitralny i niezrozumiały dla nikogo na świecie sposób, wbrew opinii wyrażanej przez całe środowisko w kraju, popieranego przez liczne organizacje antropologiczne na całym świecie (np. American Anthropological Association, World Anthropological Union, International Union of Anthropological and Ethnological Sciences, World Council of Anthropological Association) włączona została do wymyślonej naprędce, nieznanej nigdzie i nigdy dyscypliny – „nauki o kulturze i religii”. Ten twór składa się z dyscyplin posługujących się zupełnie odmiennymi metodami i mającymi inny przedmiot badań. Etnologia/antropologia społeczno-kulturowa jest empiryczną nauką społeczną, natomiast kulturoznawstwo i religioznawstwo takimi nie są. Wrzucenie nas do jednego zespołu z naukami humanistycznymi spowodowało znaczące, zabójcze wręcz obniżenie kosztochłonności. Proces kształcenia studentów etnologii/antropologii oraz prowadzenie badań jest zupełnie inny, wymagający znaczących nakładów niż pozostałych dwóch dyscyplin.

Etnologia/antropologia społeczno-kulturowa jako nauka empiryczna zdobywa materiał badawczy w procesie badań terenowych zarówno w Polsce, jak i poza nią, często w krajach pozaeuropejskich w Azji, Afryce, Ameryce Łacińskiej, Azji czy Australii. Od pokoleń polscy etnolodzy i antropolodzy wnosili i wnoszą wiele do skarbnicy nauki polskiej, europejskiej i światowej. Badania empiryczne są istotą tej nauki. Długotrwałe pobyty w terenie z konieczności wymagają nakładów finansowych, które wykraczają dalece poza koszty z jakimi liczyć się należy w przypadku studiów bibliotecznych i działalnością nie wymagającą poczynań o charakterze empirycznym. Ich kosztochłonność jest więc niepomiernie większa niż wielu innych dyscyplin humanistycznych.

Prof. dr hab. Michał Buchowski
Dyrektor
tel. +48 61 829 1375
e-mail: mbuch@amu.edu.pl
13.12.2018

Treść listu do pobrania [tutaj]

Tymczasem na oficjalnej stronie KDN (Konstytucja dla Nauki) pojawił się artykuł pt. „Na nowej kosztochłonności skorzystają humaniści„.