2 listopada 2020

List poparcia dla JM Rektor UAM prof. Bogumiły Kaniewskiej

2 listopada 2020 | Karolina Dziubata

List poparcia wraz z podpisami

Szanowna Pani Rektor,

jako część społeczności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu chcemy Panią zapewnić o wsparciu dla podejmowanych przez Panią działań na rzecz praw nas wszystkich. Jesteśmy dumne i dumni, że władze naszego Uniwersytetu zajęły jednoznaczne stanowisko w obronie równych praw, szacunku i tolerancji oraz etyki naukowej we wszystkich podejmowanych przez nas działaniach. Zgadzamy się, że w obliczu łamania praw człowieka środowisko akademickie nie może milczeć. Pracujemy dla społeczeństwa, kształtujemy je i jesteśmy jego częścią. W tak trudnych okolicznościach nie powinniśmy się więc od tego społeczeństwa odcinać. Popieramy także apel o to, by wyrażać swoje stanowisko w sposób zdecydowany, jednak bez stosowania jakichkolwiek form przemocy. Wyrażamy nadzieję na szybkie uspokojenie nastrojów społecznych.

Z wyrazami szacunku
Pracowniczki i Pracownicy,
Doktorantki i Doktoranci,
Studentki i Studenci,
Absolwentki i Absolwenci,
Współpracowniczki i Współpracownicy
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu