11 grudnia 2018

Erasing Polish Anthropology? Tekst E. Goździak i I. Main w Anthropology News

11 grudnia 2018 | Agata Stanisz

Polecamy lekturę tekstu autorstwa dr Elżbiety M. Goździak (profesor wizytującej w IEiAK UAM) oraz dr hab. Izabelli Main opublikowanego na łamach czasopisma Anthropology News.

TEKST DO PRZECZYTANIA TUTAJ