22 kwietnia 2018

Dara Musruf – Święto Duchów: wystawa prof. R. Vorbricha

22 kwietnia 2018 | Agata Stanisz

W holu biblioteki Wydziału Historycznego UAM od 25 marca 2018 r. prezentowana jest wystawa fotograficzna pt. Dara Musruf – Święto Duchów. Autorem zdjęci i towarzyszącego im filmu jest Ryszard Vorbrich. Ekspozycja, powstała w ramach Pracowni Antropologii Audiowizualnej IEiAK UAM, ukazuje utrwalone w obrazach obchody święta plonów w wiosce Nivé, w plemieniu Daba w Kamerunie.

Dara musruf odbywa się nieregularnie, jedynie w latach urodzaju, w porze suchej, po zbiorach i omłotach, gdy spichlerze pełne są sorga, co umożliwia przygotowanie ogromnych zapasów piwa, niezbędnego stymulatora popisów tanecznych. Trwające trzy dni święto pełni ważną funkcję integracyjną i sakralną. Jest formą wyrażenia wdzięczności za dobre plony, wyproszenia dalszej opieki ze strony sił nadprzyrodzonych. Ma także na celu wypędzenie ze wsi wszelkich złych mocy.
Sakralny wymiar tańca świątecznego ujawnia już analiza semantyczna jego nazwy. Termin musruf tłumaczyć można jako „duchy”, „siły nadprzyrodzone”. Natomiast dara oznacza „święto”, ale także „taniec”, który w kulturze Daba jest formą modlitwy, sposobem chwalenia Boga.