15 kwietnia 2019

Absolwentki i absolwenci apelują do Ministra J. Gowina

15 kwietnia 2019 | Agata Stanisz

Poznań, 13 kwietnia 2019 r.

Szanowny Pan

dr Jarosław Gowin

Wiceprezes Rady Ministrów

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Hoża 22

Warszawa

My, zgromadzone i zgromadzeni na V Zjeździe Absolwentów i Absolwentek studiów etnologiczno-antropologicznych Uniwersytetu w Poznaniu z oburzeniem przyjmujemy fakt wykreślenia naszej dyscypliny, znanej
i uznawanej na cały świecie, z oficjalnego wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz umieszczenie jej w sztucznym tworze pn. „nauki o kulturze i religii”.

Reprezentujemy grono blisko dwóch tysięcy osób, które na Uniwersytecie Poznańskim / Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza studiowały. Niezrozumiała decyzja bulwersuje tym bardziej, że nadeszła w czasie, gdy etnologia / antropologia na naszej Alma Mater obchodzi swoje stulecie.

Domagamy się wpisania etnologii do rejestru dyscyplin naukowych!

Decyzję tę podejmujemy przez aklamację!

Absolwenci i Absolwentki studiów etnologicznych
na Uniwersytecie Poznańskim / Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Treść petycji do ściągnięcia [tutaj]