7 listopada 2022

Wymiana z Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD)

7 listopada 2022 | Karolina Dziubata

W ramach transzy programu Erasmus plus w roku 2022 / 2023 uzyskaliśmy (jako IAiE) fundusze na jedną wizytę naukową w trybie visiting for training (5+2 dni) w Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) – Faculté des Lettres et Sciences Humaines.

Zgodnie z umową z partnerem senegalskim (UCAD) wymiana dotyczy osób władających językiem francuskim. W związku z powyższym proszę składać aplikacje dotyczące w/w wyjazdu. Wniosek powinien zawierać CV oraz list motywacyjny.

Termin składania wniosków mija 18 listopada2022 r. Wyniki zostaną ogłoszone 28 listopada 2022 r. Aplikacje prosimy wysyłać drogą mailową do prof. UAM dr hab. W. Dohnala – wdoh@amu.edu.pl.