17 maja 2022

Student mental health symposium

17 maja 2022 | Karolina Dziubata

Further informations: Maria Ruta-Piosik, Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego UAM, Al. Niepodległości 26, 61-714 Poznań

mrp@amu.edu.pl