26 maja 2018

Dr Jan Lorenz na konferencji Art, Materiality and Representation w Londynie

26 maja 2018 | Agata Stanisz

W dniu 3 czerwca, dr Jan Lorenz poprowadzi panel “Materiality, Body and Art Practice” oraz wygłosi odczyt “The sound exists only in your own body. Art, disability, and the potential of sensorially-evocative media art for anthropology” na konferencji Art, Materiality and Representation Conference w Londynie, współorganizowanej przez Royal Anthropological Institute,  British Museum oraz Instytut Antropologii SOAS.

On June 3, Dr Jan Lorenz will convene a panel “Materiality, Body and Art Practice” and give a paper entitled “The sound exists only in your own body. Art, disability, and the potential of sensorially-evocative media art for anthropology” at the Art, Materiality and Representation Conference in London, co-organized by the Royal Anthropological Institute, The British Museum and The Department Of Anthropology At SOAS.

https://www.therai.org.uk/conferences/art-materiality-and-representation