20 kwietnia 2021

Collective Memory, Collective Identity and Urban Landscape: A Case Study of Poznań

The project investigates the interaction between collective memory and collective identity of a local community in the context of dynamically changing cultural landscape in Poznań.

Projekt realizowany na Wydziale Anglistyki

Kierownik projektu: Prof. UAM dr hab. Małgorzata Fabiszak, Wydział Anglistyki

Główny wykonawca: Anna Weronika Brzezińska

Visit the project page of COLLECTIVE MEMORY, COLLECTIVE IDENTITY AND URBAN LANDSCAPE: A CASE STUDY OF POZNAŃ