22 maja 2018

Absolwenci

Klimek Katarzyna_absolwentka

Katarzyna Klimek

Leśnik

Etnologię wybrałam z romantycznej tęsknoty za wsią. Marzyłam, żeby pracować w skansenie. Podczas studiów praktykowałam w Muzeum Bambrów w Poznaniu, ale nade wszystko zainteresowała mnie edukacja regionalna. Po studiach moje korzenie rodzinne ściągnęły mnie na leśne ścieżki. Dziś jestem leśnikiem i w codziennej pracy łączę edukację regionalną z edukacją leśną. Uważam, że leśnictwo zawsze było stymulatorem życia gospodarczego i społecznego w skali lokalnej, staram się, by uczestnicy moich zajęć potrafili odnieść to co lokalne, do tego, co globalne, bo na tym polega istota zrównoważonego rozwoju i edukacji regionalnej. W moim przypadku nauka zdecydowanie idzie w las! Od 2012 roku jestem pracowniczką Nadleśnictwa Szczecinek.