O Instytucie

Instytut Antropologii i Etnologii UAM jest czołową placówką w kraju w zakresie nauk etnologicznych. Łączy harmonijnie modernizowany nurt badań nad kulturą ludową z nowymi podejściami w antropologii kulturowej dostarczającymi interesujących narzędzi do interpretacji zjawisk kultury i życia społecznego. Jego silną pozycję budują wysokie kwalifikacje kadry naukowej, jakość i skala prowadzonych badań, a także nowatorstwo wdrażanych metod kształcenia.

1672

absolwentów

32

pracowników Instytutu

103

pozyskanych grantów

25

krajów, w których prowadzimy badania