Nowa nazwa Instytutu i nowe Zakłady

Na podstawie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa zmianie ulega nazwa naszego Instytutu oraz nazwy Zakładów. Od 1 stycznia 2020 roku jesteśmy Instytutem Antropologii i Etnologii, w ramach którego funkcjonują cztery Zakłady: Zakład Etnologii – kierownik Prof. UAM…