Wywiad z dr Izabellą Main

W numerze 298/299 czasopisma „Życie Uniwersyteckie” ukazał się wywiad z dr Izabellą Main. Pretekstem do rozmowy była wydana niedawno książka „Lepsze światy medyczne. Zdrowie, choroba i leczenie polskich migrantek w perspektywie antropologicznej” (Wydawnictwo Naukowe Scholar 2018). Fragment wywiadu: „Przez kilka lat, zbierając materiał do książki, prowadziłam badania etnograficzne wśród osób przebywających w Londynie, Barcelonie i…