Nagroda Grand Prix „Izabella 2017” dla czasopisma „Dziedzictwo Kulturowe Wsi”

21 maja 2018 roku w Pałacu w Rogalinie odbyła się gala wręczenia nagród laureatom konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku w w Wielkopolsce „Izabella 2017” pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Nagrodę GRAND PRIX w kategorii „Działalność naukowa i wydawnicza” otrzymało Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie za pierwszy numer czasopisma naukowego „Dziedzictwo Kulturowe Wsi”.…