25 maja 2018

Nagroda Grand Prix „Izabella 2017” dla czasopisma „Dziedzictwo Kulturowe Wsi”

25 maja 2018 | Agata Stanisz

21 maja 2018 roku w Pałacu w Rogalinie odbyła się gala wręczenia nagród laureatom konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku w w Wielkopolsce „Izabella 2017” pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Nagrodę GRAND PRIX w kategorii „Działalność naukowa i wydawnicza” otrzymało Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie za pierwszy numer czasopisma naukowego „Dziedzictwo Kulturowe Wsi”. W redakcji rocznika znajdują się dr Anna Weronika Brzezińska oraz mgr Marta Machowska z naszego Instytutu, współpracujące z Muzeum w Szreniawie.

 

Redakcja czasopisma „Dziedzictwo Kulturowe Wsi:

  • Arkadiusz Jełowicki redaktor naczelny
  • Anna Weronika Brzezińska – zastępczyni redaktora naczelnego
  • Marta Machowska – sekretarz redakcji
  • Maciej Prochaska
  • Katarzyna Waszczyńska
  • Olga Solarz
  • Katarzyna Smyk
  • Agnieszka Pieńczak
  • Witek Przewoźny
  • Wojciech Mielewczyk

Opracowanie graficzne: Katarzyna Tużylak

 

Więcej na temat czasopisma: https://www.facebook.com/DziedzictwoKulturoweWsi/