Erasmus

Wymiana z Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD)

W ramach transzy programu Erasmus plus w roku 2022 / 2023 uzyskaliśmy (jako IAiE) fundusze na jedną wizytę naukową w trybie visiting for training (5+2 dni) w Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) – Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Zgodnie z umową z partnerem senegalskim (UCAD) wymiana dotyczy osób władających językiem francuskim. W związku z powyższym…

Więcej