PhD Positions at Max Planck Fellow Gruppe „JUST MIGRATION. Labour Migration Regimes in transnationalised contexts”

„Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten Sie auf die beiliegende Ausschreibung der neuen Max Planck Fellow Gruppe „JUST MIGRATION. Labour Migration Regimes in transnationalised contexts” (geleitet von Prof. Dr. Anuscheh Farahat) am MPI für ethnologische Forschung aufmerksam machen: PhD Positionshttps://recruitingapp-5034.de.umantis.com/Vacancies/453/Description/1 Weitere Details zu dieser und weiteren aktuellen Ausschreibungen entnehmen Sie bitte unserer Website (www.eth.mpg.de).…

Seminar 13.12: (Re)think Macedonian ethnographic film / Vladimir Bocev

We sincerely invite you to the next scientific seminar of the Department of Anthropology and Ethnology of Adam Mickiewicz University in Poznań! Tuesday (Dec. 13) at 09:30-11:00, room 2.122. Zapraszamy na kolejne seminarium naukowe Instytutu Antropologii i Etnologii UAM. Wtorek (13 grudnia), godz. 09:30-11:00 w sali 2.122 lub online. TEAMS: https://tinyurl.com/pe5d2rch Vladimir Bocev(Re)think Macedonian ethnographic…

Seminarium 6.12: Edukacja kobiet – strategia w świecie oświeconego patriarchatu / Magdalena Izabella Sacha

Zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Antropologii i Etnologii UAM 6 grudnia o godz. 09:30-11:00 do sali 2.122 lub zdalnie przez MS Teams. dr Magdalena Izabella Sacha Edukacja kobiet – strategia w świecie oświeconego patriarchatu Trzytomowa dwujęzyczna monografia: Edukacja kobiet na Pomorzu Gdańskim w początkach XIX wieku. Działalność Louise von Krockow / Frauenbildung im Westpreußen am…

Drugą edycja ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską na temat kultury i dziedzictwa wsi „Korzenie i skrzydła”

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi przystępuje do organizacji drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat kultury i dziedzictwa wsi pt .„Korzenie i skrzydła”. Tegoroczna edycja poświęcona jest wyłącznie pracom magisterskim. Celem Konkursu jest wspieranie młodych naukowców i naukowczyń – badaczy i badaczek kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich oraz stymulowanie…