KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO

Zakończyły się obrady 97. Walnego Zgromadzenia Delegatów w Bytomiu, któremu towarzyszyła ogólnopolska konferencja naukowa „Kultura tradycyjna jako doświadczenie i wyzwanie badawcze”. Referaty wygłosiły nasze pracowniczki oraz doktorantka i studentka: dr hab. Agata Stanisz, Antropocen na wsi – kultura społeczności wiejskich w perspektywie antropologii środowiskowe dr hab. Anna Weronika Brzezińska, prof. UAM, Kultura tradycyjna w wielkim…