Prof. UAM dr hab. Zbigniew Szmyt laureatem VII edycji Nagrody im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Kapituła Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego ogłosiła, że najlepszą książką humanistyczną w Polsce wydaną w 2020 roku jest „Zbyt głośna historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej”, zgłoszona do konkursu przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Laureat – prof. Zbigniew Szmyt otrzymał 50 000 zl na dalsze badania naukowe.…

Wyjazd na warsztaty projakościowe do Kętrzyna (Antropolog – ekspert wolontariatu. Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych w sytuacji kontaktu międzykulturowego)

Informujemy, że w dniach 20-25 marca 2022 będziemy nieobecni w IAiE. Prosimy o usprawiedliwienie nieobecności niżej wymienionych osób na zajęciach dydaktycznych we wskazanym terminie: Maurycy Greczko Sara Jagoda Witold Krzemiński Oliwia Nowicka Margareta Ohnsorge Amal Paterczyk Marta Wężykowska Franciszek Witkowski Prowadzący warsztaty: Agnieszka Chwieduk i Jacek Schmidt