Możliwość wymiany studenckiej przez Stowarzyszenie Sztukater

Stowarzyszenie Sztukater zachęca do udziału w wymianach studenckich: Tytuł: „I am a Book” Miejsce: Turcja, Bursa Termin wymiany: 16-24.06.2021r. Uczestnicy: 8 osób w wieku 15-30 lat oraz 2 liderów (powyżej 18 lat) Tematyka: wykluczenie społeczne, dyskryminacja, mowa nienawiści Więcej informacji: https://sztukater.pl/rekrutacja/turcja/wymiana-w-turcji-i-am-a-book.html Tytuł: „The art of recycling” Miejsce: Rumunia, Brebu Termin wymiany: 21-30.06.2021r. Uczestnicy: 5 uczestników…