15 czerwca 2021

Możliwość wymiany studenckiej przez Stowarzyszenie Sztukater

15 czerwca 2021 | Karolina Dziubata

Stowarzyszenie Sztukater zachęca do udziału w wymianach studenckich:

 • Tytuł: „I am a Book”
 • Miejsce: Turcja, Bursa
 • Termin wymiany: 16-24.06.2021r.
 • Uczestnicy: 8 osób w wieku 15-30 lat oraz 2 liderów (powyżej 18 lat)
 • Tematyka: wykluczenie społeczne, dyskryminacja, mowa nienawiści
 • Więcej informacji: https://sztukater.pl/rekrutacja/turcja/wymiana-w-turcji-i-am-a-book.html
 • Tytuł: „The art of recycling”
 • Miejsce: Rumunia, Brebu
 • Termin wymiany: 21-30.06.2021r.
 • Uczestnicy: 5 uczestników w wieku 18-30, akceptowani także uczestnicy 16-17 lat oraz 1 lider (powyżej 18 lat)
 • Tematyka: ekologia, kultura, młodzież
 • Więcej informacji: https://sztukater.pl/rekrutacja/rumunia/wymiana-w-rumunii-the-art-of-recycling.html
 • Tytuł: „Photography, community story!”
 • Miejsce: Rumunia, Iasi
 • Termin wymiany: 21-30.06.2021r.
 • Uczestnicy: 5 osób w wieku 16-25 lat oraz 1 lider (powyżej 18 lat)
 • Tematyka: edukacja nieformalna, społeczeństwo, młodzież
 • Więcej informacji: https://sztukater.pl/rekrutacja/rumunia/wymiana-w-rumunii-photography-community-story.html
 • Tytuł: Stay Safe
 • Miejsce: Bułgaria, Bachevo
 • Forma projektu: projekt stacjonarny
 • Termin wymiany: 20-29.06.2021r.
 • Uczestnicy: 4 osoby w wieku 15-24 lata oraz 1 lider (powyżej 18 lat)
 • Tematyka: edukacja nieformalna, HIV/ AIDS
 • Koszty zakwaterowania oraz wyżywienia są finansowane. Koszt transportu refundowany do 275 EUR. Transport zorganizowany.
 • Więcej informacji: https://sztukater.pl/rekrutacja/bulgaria/stay-safe.html
 • Tytuł: School 4 Future
 • Miejsce: Rumunua, Craiova
 • Forma projektu: projekt stacjonarny
 • Termin szkolenia: 27.06 – 08.07.2021r.
 • Uczestnicy: 5 osób (wszystkie powyżej 18 lat)
 • Tematyka: szkolenie dla nauczycieli, trenerów, edukacja nieformalna
 • Koszty zakwaterowania oraz wyżywienia są finansowane. Koszt transportu refundowany do 275 EUR. Transport zorganizowany.
 • Więcej informacji: https://sztukater.pl/rekrutacja/rumunia/szkolenie-w-rumunii-school-4-future.html
 • Tytuł: „Action and reaction to bullying”
 • Miejsce wymiany: Rumunia, Iasi
 • Termin wymiany: 03-12.07.2021r.
 • Uczestnicy: 6 osób w wieku 16-25 lat oraz 1 lider (powyżej 18 lat)
 • Tematyka: przeciwdziałanie przemocy, edukacja, młodzież
 • Więcej informacji: https://sztukater.pl/rekrutacja/rumunia/wymiana-w-rumunii-action-and-reaction-to-bullying.html
 • Tytuł: „Let’s Tell”
 • Miejsce wymiany: Włochy Sant’Agata de’ Goti
 • Termin wymiany: 02.09-13.09.2021r.
 • Uczestnicy: 5 osób w wieku 18-25 lat oraz 1 lider bez górnych ograniczeń wiekowych
 • Tematyka: kultura, czytelnictwo, wpływ na społeczeństwo
 • Więcej informacji: https://sztukater.pl/rekrutacja/wlochy/wymiana-wloszech-let-s-tell.html

Stowarzyszenie zachęca również do regularnego sprawdzania strony https://sztukater.pl/rekrutacja.html, na której codziennie są umieszczane i aktualizowane informacje odnośnie projektów Erasmus+ koordynowanych przez Stowarzyszenie Sztukater.