mgr Karolina Echaust i Kosma Lechowicz na konferencji „Etnografia transrelacyjna. Poznanie i praxis w świecie więcej-niż-ludzkim”

W dniach 19-20.11.2020 odbywa się konferencja naukowa pt. „Etnografia transrelacyjna. Poznanie i praxis w świecie więcej-niż-ludzkim” organizowana przez Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. 19.11.2020 o godz. 16:40 z referatem pt. „Etnografia przedtekstowa w badaniach nad światem więcej-niż-ludzkim” wystąpi nasza doktorantka Karolina Echaust. 20.11.2020 o godz. 11:00 z…

Wystąpienie dr hab. Anny Weroniki Brzezińskiej na konferencji „Strajki szkolne na Kaszubach 1906 i 1907 r.”

27 listopada na platformie ClickMeeting odbędzie się Ogólnopolska Konferencja ONLINE „Strajki szkolne na Kaszubach 1906-1907 r.” organizowana przez Kaszubsko – Pomorska Szkoła Wyższa, Kaszubski Zespół Parlamentarny oraz Instytut Balticum. O godz. 12:30 wystąpi dr hab. Anna Weronika Brzezińska z referatem „Wypisy z kronik szkolnych na Kociewiu. Materiały etnograficzne ze zbiorów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego”. Zapraszamy do…