TYLKO ZDALNIE I DO ODWOŁANIA – list prof. Agnieszki Chwieduk

Drogie Studentki, Drodzy Studenci, w świetle ostatniego Zarządzenia Dziekana WAiK, zajęcia oparte na bezpośrednim kontakcie prowadzących i studentów zostały odwołane.  Można się było spodziewać takiej decyzji… Dla nas oznacza to zniesienie zaplanowanej na ten semestr hybrydowej formy zajęć, polegającej w naszym przypadku, na  stacjonarnym całkowitym lub czasowym (kontakt w sali oraz nauczanie zdalne) trybie ich…