13 października 2020

TYLKO ZDALNIE I DO ODWOŁANIA – list prof. Agnieszki Chwieduk

13 października 2020 | Karolina Dziubata

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

w świetle ostatniego Zarządzenia Dziekana WAiK, zajęcia oparte na bezpośrednim kontakcie prowadzących i studentów zostały odwołane.  Można się było spodziewać takiej decyzji…

Dla nas oznacza to zniesienie zaplanowanej na ten semestr hybrydowej formy zajęć, polegającej w naszym przypadku, na  stacjonarnym całkowitym lub czasowym (kontakt w sali oraz nauczanie zdalne) trybie ich odbywania. Tym samym, moje wcześniejsze ogłoszenia związane z jej wprowadzeniem tracą moc,  aż do odwołania. Oby szybkiego!

Pisząc to ze smutkiem, anuluję zatem:

1. Tryb stacjonarny „całkowity” w przypadku:

– Metod badań etnograficznych, ćwiczenia dla 1 roku/I st.

– (pro)Seminariów licencjackich i magisterskich: 3 rok  oraz  1i2 rok/ II st.

2. Tryb stacjonarny „czasowy” (wykłady on-line i 1  spotkanie w sali,  raz na mcu):  w przypadku:

– Wprowadzenia do antropologii społeczno-kulturowej: wykład dla 1 roku / I st.

– Historii myśli antropologicznej:  wykład dla 1 roku / I st.

– Obserwacji etnograficznej:  ćwiczenia dla 2 roku/I st.

– Wywiadu etnograficznego:  ćwiczenia dla 2 roku/I st.

Od dziś, wyżej wymienione kursy mogą odbywać się jedynie w formie zdalnej. Badania terenowe
I (zaległe dla obecnego 2 roku I st) zostaną zrealizowane w II semestrze.

Zmobilizujmy się jednak do dobrego startu w MS TEAMS. Musimy przetrwać tę „covidową zawieruchę” w dobrym stylu,

Serdecznie dla Was, Agnieszka Chwieduk