Wyniki konkursu na redaktorów czasopism i serii PTL

Decyzją Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego z dn. 26 września 2020 roku powołano nowe redakcje czasopism oraz serii wydawniczych na kadencję 2021-2024. Prof. UAM dr hab. Wojciech Dohnal został powołany na kolejną kadencję na stanowisku redaktora naczelnego najstarszego czasopisma etnologicznego jakim jest wydawany od 1895 roku „Lud”. Prof. UAM dr hab. Agnieszka Chwieduk została powołana…