29 września 2020

Wyniki konkursu na redaktorów czasopism i serii PTL

29 września 2020 | Karolina Dziubata

Decyzją Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego z dn. 26 września 2020 roku powołano nowe redakcje czasopism oraz serii wydawniczych na kadencję 2021-2024.

Prof. UAM dr hab. Wojciech Dohnal został powołany na kolejną kadencję na stanowisku redaktora naczelnego najstarszego czasopisma etnologicznego jakim jest wydawany od 1895 roku „Lud”.

Prof. UAM dr hab. Agnieszka Chwieduk została powołana na stanowisko członkini redakcji czasopisma „Lud”.

Prof. UAM dr hab. Anna Weronika Brzezińska zostałą powołana na stanowisko redaktorki naczelnej serii „Atlas Polskich Strojów Ludowych” wydawanej od 1949 roku.

Szczegóły: http://ptl.info.pl/aktualnosci/344,Wyniki-konkursu-na-redaktorow-czasopism-i-serii-PTL