Struktura Zakładu

KIEROWNICZKA
PROFESOROWIE ZWYCZAJNI
PROFESORKI UAM
ADIUNKCI
DOKTORANCI
ASYSTENCI 

TEMATY BADAWCZE ZAKŁADU

W Zakładzie Antropologii Społecznej realizowane są badania istotnych zjawisk współczesnego świata. Mają one na celu ujawnienie strukturalnych uwarunkowań rodzących się i odtwarzających hierarchii między grupami ludzi w skali globalnej, regionalnej i lokalnej. W krytycznej perspektywie ukazują sposoby, w jakie traktowane jako oczywistości reguły kulturowe maskują istniejące nierówności i niesprawiedliwości. Przez zaangażowanie w życie społeczne członkinie i członkowie Zakładu poszukują rozwiązań dla badanych problemów.

Prowadzimy badania z zakresu: reżimów mobilności, przenikania się różnych form przestrzennej mobilności ludzi, metodologii badań mobilnych i wielomiejscowych, dyskursów i praktyk dotyczących migrantów i uchodźców w Polsce, doświadczeń migrantek związanych z leczeniem w krajach europejskich i w USA, migracji Polek do Norwegii, diaspory tybetańskiej, nieformalnego sektora turystycznego w Indiach, wysiedleń z obszaru wpisanego na listę UNESCO w Indiach, dyskursu islamofobicznego i ksenofobicznego w Polsce, sporów wokół gazu łupkowego w Unii Europejskiej, energopolityki, transformacji społeczno-ekonomicznych wywołanych budową infrastruktur drogowych w Polsce, reżimów dalekobieżnego transportu towarowego w Europie, społecznych aspektów dziecięcej otyłości, rekonstrukcji po-pruskich, post-socjalistycznych pałaców, „odrodzenia żydowskiego” i konwersji na judaizm we współczesnej Polsce, dewizualizacji wiedzy antropologicznej, technologii wytwarzania i dystrybucji dźwięku i in.

Publikujemy w prestiżowych czasopismach naukowych, zarówno międzynarodowych („Current Anthropology”, “Social Anthropology”, “Critique of Anthropology”, “American Anthropologist”, “Anthropological Forum”, “Hau. Journal of Ethnographic Theory”, “Focaal. European Journal of Anthropology”, “Anthropological Notebooks”, “Social Identities”, “Journal of Refugee Studies”, “International Migration”, “Transfers. Interdisciplinary Journal of Mobility Studies”, “Annals of Tourism Research”, “Journal for Tourism and Cultural Change”, “Critical Asian Studies”, “Energy Research & Social Science”, “Appetite”), jak i krajowych („Lud”, „Prace Etnograficzne”, „Etnografia Polska”, „Ethnologia Polona”, „Konteksty”, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, “Kultura i Społeczeństwo”, „Sprawy Narodowościowe”). W naszym dorobku są również monografie polsko-, anglo- i niemieckojęzyczne oraz liczne rozdziały w pracach zbiorowych (m.in. w Routledge, Oxford University Press, Lexington, Palgrave Macmillan).

Należymy do organizacji naukowych, zarówno międzynarodowych (International Union of Anthropological and Ethnological Sciences – IUAES, European Association of Social Anthropologists – EASA, Association of Social Anthropologists – ASA, International Association for the Study of Forced Migration – IASFM, Association of Critical Heritage Studies – ACHS, European Association for the Study of Science and Technology – EASST), jak i krajowych (Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Polskie Towarzystwo Socjologiczne). W wielu z tych organizacji pełnimy; Natalia Bloch – IUAES Commission on the Anthropology of Tourism, co-deputy chair; Michał Buchowski – Royal Anthropological Institute, honorary member).

Jesteśmy obecni w mediach, zabierając głos w audycjach radiowych i telewizyjnych oraz na łamach prasy, a także tworząc teksty popularyzujące perspektywę naszej dyscypliny na ważne zagadnienia społeczne (Radio Tok FM, Polskie Radio Dwójka i Trójka, Radio Poznań, TVN, TVP, TV WTK, TV UAM, „Gazeta Wyborcza”, „Kultura Liberalna”, „Znak”, „Głos Wielkopolski”, „Kultura u Podstaw”, „Biznes Alert”, Onet.pl, portal post-turysta.pl).

W naszych działaniach często wychodzimy poza samą naukę – wygłaszamy wykłady popularyzatorskie, prowadzimy warsztaty, opiniujemy działania i projekty dla władz samorządowych i organizacji pozarządowych, działamy na styku nauki i sztuki, współpracujemy z instytucjami kultury i edukacji (m.in. z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, Muzeum Współczesnym we Wrocławiu, Teatrem Ludowym w Krakowie, Fundacją Malta Festival, Art Station Foundation, Centrum Turystyki Kulturalnej TRAKT, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu). W skład Zakładu wchodzą aktywne członkinie i członkowie Centrum Badań Migracyjnych UAM (cebam.pl), które nie tylko prowadzi badania, ale też realizuje kampanie społeczne o charakterze interwencji antropologicznych.

Tworzymy i współtworzymy liczne projekty, m.in.:

Antropofon: http://antropofon.blogspot.com/,  https://etnologia.amu.edu.pl/antropofon/

Wszyscy jesteśmy migrantami: https://etnologia.amu.edu.pl/wszyscy-jestesmy-migrantami/

Etnografowie w terenie: https://etnologia.amu.edu.pl/etnografowie-w-terenie/http://stofotografii.weebly.com/

Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty: http://cyfrowearchiwum.amu.edu.pl/https://etnologia.amu.edu.pl/cyfrowe-archiwum-im-jozefa-burszty/