7 kwietnia 2021

Spotkanie poświęcone pamięci Prof. Wojciecha Burszty

7 kwietnia 2021 | Karolina Dziubata

Zarząd Oddziału PTL w Poznaniu zaprasza do udziału w spotkaniu wspomnieniowym poświęconym pamięci Profesora Wojciecha Burszty. Profesor był członkiem naszego Towarzystwa i wielu z nas z pewnością znało go osobiście.

Zaproszenie do wzięcia udziału przyjęli współpracownicy i przyjaciele Pana Profesora:

  • Prof. dr hab. Barbara Fatyga
  • Prof. dr hab. Michał Buchowski
  • Dr Michał Rauszer

Spotkanie odbędzie się 15 kwietnia 2021 w godzinach 17.00 – 19.30 na platformie Microsoft Teams.

Link do wydarzenia na Fb: https://www.facebook.com/events/444240186660444

W celu dołączenia do spotkania wystarczy:

  1. posiadać urządzenie typu komputer/ laptop/ tablet/ telefon komórkowy, najlepiej z kamerą i mikrofonem/ew. zestawem słuchawkowym (w przypadku braku mikrofonu – możliwy będzie udział w spotkaniu, ale bez możliwości zabrania głosu, brak kamery – ogranicza możliwość nadawania sygnału wideo)
  2. Następnie należy kliknąć w link: https://tiny.pl/r2p4c
  3. W przeglądarce (zalecane: Microsoft Edge/Chrome/Firefox) wybrać opcję ‘Zamiast tego dołącz w przeglądarce’.
  4. Jeśli pojawi się informacja o konieczności udzielenia dostępu Microsoft do mikrofonu i kamery – należy wyrazić zgodę.
  5. Wpisując imię i/lub nazwisko i klikając ‘Dołącz teraz’ rozpoczniesz udział w spotkaniu.

W spotkaniu można wziąć również udział z wykorzystaniem aplikacji MS Teams – dostępnej bezpłatnie zarówno w formie tradycyjnej (na PC), jak i na urządzenia mobilne – zarówno w Sklepie Play, jak i App Store. Te aplikacje rekomendujemy użytkownikom korzystającym z kont Microsoft (w tym Office365).

W przypadku problemów prosimy wysyłać mejle na adres PTL O/Poznań: ptl.poznan@gmail.com