18 października 2021

Konkurs Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi

18 października 2021 | Karolina Dziubata

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich w Polsce dla osób z tytułem magistra, realizujących studia doktoranckie oraz ich promotorów i promotorek. W konkursie oceniane będą prace doktorskie obronione w latach 2017–2021 oraz prace magisterskie bronione w latach 2019–2021. Prace mogą być zgłaszane przez autorki i autorów, promotorki i promotorów, recenzentki i recenzentów, jednostki naukowe, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Prace można zgłaszać do 30 listopada 2021 roku.

Szczegóły: