7 kwietnia 2022

KONKURS na utwór dla dzieci: „W zwykłych słowach wielka moc!”

7 kwietnia 2022 | Karolina Dziubata

Drogie Studentki, Drodzy Studenci

Drogie Doktorantki, Drodzy Doktoranci

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanym przez Zakład Edukacji Wielokulturowej i Badań Nad Nierównościami Społecznymi Konkursie na utwór dla dzieci pod hasłem: „W zwykłych słowach wielka moc!” pod patronatem prorektora ds. relacji z otoczeniem społecznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dra hab. Zbyszka Melosika oraz dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych  prof. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej.

Agresja rosyjska na Ukrainę spowodowała, że setki tysięcy ukraińskich dzieci zostało wyrwanych nagle ze swojego środowiska społecznego, edukacyjnego, często także rodzinnego. Czują się bezradne, wyalienowane, odczuwają niestabilność swojej sytuacji, przeżywają nieprawdopodobną traumę. Oczywiście najważniejszą kwestią jest zapewnienie im godnych warunków codziennego życia. Konieczne jest jednak także zadbanie o ich psychikę, wspieranie ich adaptacji do nowej, bardzo dramatycznej sytuacji.

W związku z tym, zdecydowaliśmy się na  zorganizowanie konkursu skierowanego dla studentów ze wszystkich wydziałów Szkoły Nauk Społecznych UAM oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej Szkoły Nauk Społecznych UAM. Jego celem jest pomoc ukraińskim dzieciom w zaadaptowaniu się do nowej sytuacji w Polsce w warunkach swojego uchodźstwa.

Istotą konkursu jest stworzenie wzbogaconego ilustracjami utworu literackiego/poetyckiego dla dzieci z Ukrainy, które na skutek działań wojennych wyemigrowały do Polski. Liczymy na to, że będzie on dodawał otuchy oraz niósł radość i nadzieję w nowej  trudnej rzeczywistości, a także stanowił komponent edukacji międzykulturowej. 

Prosimy o przesyłanie oryginalnych utworów  przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym i/lub wczesnoszkolnym. Wyróżnione prace zostaną opublikowane  w książce wydanej przez Wydawnictwo Naukowe UAM.  W tej publikacji znajdą się również   prace artystyczne dzieci pochodzących z Ukrainy, które w wyniku emigracji wojennej przebywają aktualnie w Polsce.

Wyrażamy nadzieję, że dzięki Państwa wsparciu i współpracy uda nam się wzmocnić  pozytywnie wszystkie dzieci, otoczyć je opieką i wiarą w lepsze jutro. Utwory konkursowe można przesyłać (wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym) do 15. kwietnia 2022 roku na adres mailowy wzwyklychslowachwielkamoc@gmail.com wpisując w temacie wiadomości: Imię i Nazwisko autora oraz tytuł pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Konkursu:

Z niecierpliwością czekamy na Państwa zgłoszenia. W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontakt: wzwyklychslowachwielkamoc@gmail.com

Komitet Organizacyjny:

  • Prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik
  • Dr Emilia Grzesiak
  • Mgr Magdalena Biela-Cywka
  • Mgr Jakub Adamczewski