2 czerwca 2021

Konferencja „Kształcenie zdalne na UAM – teraz i po pandemii” w ramach IV Dnia Jakości Kształcenia 15.06.2021

2 czerwca 2021 | Karolina Dziubata

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Kształcenie zdalne na UAM – teraz i po pandemii, organizowanej w ramach IV Dnia Jakości Kształcenia, która odbędzie się 15 czerwca 2021 r. w formie zdalnej w MS Teams.

Kluczem tegorocznej edycji Dnia Jakości Kształcenia jest spojrzenie na doświadczenie zdalnego kształcenia z różnych perspektyw. Przyjmując za punkt wyjścia jego specyfikę, pragniemy przeprowadzić dyskusję o jego wieloaspektowości, związanych z nim trudnościach, wyzwaniach, a także możliwościach.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji znajdującym się tutaj.

Aby wziąć udział w konferencji, wystarczy posłużyć się linkiem.