10 kwietnia 2024

Dyskusja pt. Nauka i polityka dla klimatu z prof. Szymonem Malinowskim i dr dr Joanną Maćkowiak-Panderą

10 kwietnia 2024 | Karolina Dziubata

Zapraszamy serdecznie na dyskusję pt. „Nauka i polityka dla klimatu” z prof. Szymonem Malinowskim, dyrektorem Instytutu Geofizyki na Uniwersytecie Warszawskim i założycielem strony Nauka o Klimacie oraz dr Joanną Maćkowiak-Panderą, prezeską zarządu Forum Energii i ekspertką ds. energetyki i klimatu, która odbędzie się 22 kwietnia w godzinach 10:00-12:00 w Sali Lubrańskiego w siedzibie głównej UAM na ul. Wieniawskiego 1.

Dyskusja będzie toczyć się wokół problemów relacji pomiędzy różnymi dyscyplinami naukowymi a polem tworzenia polityk klimatycznych w Polsce i Europie.

Spotkanie jest połączone z otwarciem interdyscyplinarnego centrum badawczego UAM Research Centre for Energy and Environmental Challenges powstałego przy Szkole Nauk Humanistycznych UAM w Poznaniu z inicjatywy prof. Aleksandry Lis-Plesińskiej i dr Małgorzaty Zofii Kowalskiej z Instytutu Antropologii i Etnologii UAM.

Wstęp wolny!